от откриването на училището в с. Стубел

 00 
YEARS