от рождението на Георги Пеячевич, водач на Чипровското въстание 1688г.

 00 
YEARS