Skattebetalarnas kostnad för bygg(s)toppet av Förbifarten sedan 23/10

.